• Thẻ Vip
  • Sản phẩm được gắn thẻ “thẻ nhựa dán dải từ”

thẻ nhựa dán dải từ

  • Thẻ nhựa cán dải từ mỏng - Magnetic stripe card Thẻ từ Thẻ dải từ là một thẻ nhựa có gắn một dải băng từ ở mặt sau của thẻ. Dải băng từ này có từ tính và các thiết bị đọc ghi thẻ có thể thay đổi nội dung dữ liệu trên thẻ. Dải băng [...]
Scroll