• Thẻ Vip
  • Sản phẩm được gắn thẻ “Làm thẻ từ thang máy TPHCM”

Làm thẻ từ thang máy TPHCM

  • Làm thẻ thang máy - giá rẻ nhất Việc làm Thẻ thang máy sử dụng như chìa khóa để mở cửa thang máy. Thẻ sử dụng công nghệ thẻ cảm ứng, thẻ chip từ cảm ứng proximity, Mifare... Hệ thống kiểm soát thang máy sử dụng thẻ từ giúp cho việc kiểm soát người ra vào thang máy [...]
Scroll