+ Thẻ khách hàng thân thiết (Loyalty Card): là loại thẻ dùng để ghi lại số lần mua hàng, thể hiện sự thường xuyên mua hàng, và số điểm tích lũy mỗi lần mua hàng của khách hàng.

+ Thẻ hội viên (Member Card): Là thẻ do 1 tổ chức hoặc doanh nghiệp nào đó phát hành cho thành viên của mình. Sử dụng để nhận dạng thành viên trong hội.

+ Thẻ Khuyến mại (Promotional Card): là loại thẻ sử dụng cho nhữn đợt giảm giá, tặng quà cho khách hàng…nhằm thu hút khách hàng quay lại với sản phẩm mà doanh nghiệp bạn kinh doanh.

+ Thẻ VIP: là loại thẻ được hưởng các quyền lợi đặc biệt của công ty, doanh nghiệp. Các doanh nghiệp sử dụng thẻ VIP nhằm kích cầu tiêu dùng của khách hàng.

Thẻ nhân viên: là loại thẻ dùng để nhận diện và quản lý các thông tin của nhân viên trong công ty.

+ Thẻ thanh toán (Payment Card): là thẻ có khả năng thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ tại những nơi chấp nhận loại thẻ đó cho việc tiêu dùng. Hoặc có thể sử dụng thẻ thanh toán đến Ngân hàng hay các máy rút tiền tự động để rút tiền mặt.

Thẻ các loại : bao gồm nhiều loại thẻ nhựa sau

+ Thẻ nhựa thông minh (Smart Card): là mẫu thẻ bên trong có gắn các loại chip nhỏ, có thể lưu trữ thông tin người sử dụng và những thông tin khác của người dùng.

+ Thẻ Chip (Chip Card): là một loại Smart Card, dạng thẻ nhựa với một mạch tổ hợp nhúng có bộ nhớ và khả năng xử lý vi mô.

+Thẻ IC :Là thẻ có sử dụng bước sóng ngắn với tổ hợp bao mạch quanh thẻ hoặc các con chip.

+ Thẻ từ (Magnetic Stripe Card): là loại thẻ ATM, thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ dùng trong ngân hàng. Trên bề mặt thẻ có gắn phần dải từ bằng kim loại để đọc được thẻ.

+ Thẻ chìa khoá (Key Card): là loại thẻ nhựa dùng để kiểm soát người ra vào. Nó cho phép một người nào đó ra hoặc vào một khu vực nhất định. Thường sử dụng thẻ từ hoặc thẻ cảm ứng.

Thẻ nhựa các loại

Scroll