• Thẻ Vip
  • Sản phẩm được gắn thẻ “Dịch vụ in thẻ VIP”

Dịch vụ in thẻ VIP

  • Thẻ vip là một loại thẻ rất đặc biệt, được các doanh nghiệp sử dụng như là một chiến dịch marketing để kích cầu tiêu dùng. Thông thường khi các doanh nghiệp in thẻ Vip thì đều chia thứ hạng cho các khẻ khác nhau và dùng cho các khách hàng với các điều khoản khác nhau.

Scroll